ŻYWE BAROMETRY

Stwier­dzono jednakże, że „żywe barometry” reagują na zmiany pogody bardzo różnie: niektórzy już na długo przed burzami magnetycznymi jakby je przeczuwają, inni natomiast reagują na krót­ko przedtem lub w czasie zmiany pogody itd. Trudno więc ustalić, co jest nośnikiem sygnału odbieranego przez żywe organizmy, za pośred­nictwem którego następuje sprzężenie zjawisk na Słońcu i na Ziemi.Większość specjalistów jest zdania, że w bio- meteorologicznych prognozach pogody należy uwzględniać „pogodę słoneczną”, tj. cykliczną zmienność procesów zachodzących na Słońcu, a także zmiany pól magnetycznych: ziemskiego kosmicznego, które bezpośrednio lub pośred­nio, poprzez zmiany pogody, oddziałują na or­ganizm człowieka.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)