ŻYCIODAJNA WODA

Kanałem Karakumskim doprowadzono życio­dajną wodę do gorących, pustynnych terenów Azji Środkowej. Następstwem tego był jednak wzrost liczby zachorowań na glistnicę wśród ludności osiadłej na terenach przylegających do kanału. Na szczęście chorobę tę szybko udało się zlikwidować. Przy tworzeniu rejonów uzdrowiskowo-wy- poczynkowych, szczególnie na nowo zagospoda­rowywanych terenach (okolice Nowosybirska, Irkucka, Niżnie-Angarska na północnym brze­gu jeziora Bajkał, przy ujściu rzeki Ob, na obszarach, przez które przebiega Bajkalsko- -Amurska Magistrala), w tajdze, nad brzegami dużych rzek syberyjskich — należy brać pod uwagę fakt, że w niektórych ich częściach lu­dzie często zapadają na pewne choroby (np. na kleszczowe zapalenie opon mózgowych), któ­rych nosicielami są zwierzęta.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)