ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI

Okazało się, że taki rytm zajęć zwięk­szył ich efektywność. Szczególny charakter działalności centralnego układu nerwowego w godzinach nocnych, w po­rze snu, prowadzi do zakłóceń w pracy orga­nizmu przy przesunięciu o kilka godzin nor­malnego harmonogramu pracy lub przy prze­niesieniu się z jednej strefy czasu do innej. Tak na przykład, jeśli mieszkaniec Petropawłowska Kamczackiego przyleci na wypoczynek do Jał­ty, odczuje różnicę czasu wynoszącą 8 godzin. Wystąpi u niego zakłócenie rytmu okołodobo- wego i rozstrojenie rytmów: temperatury, prze­miany materii, oddychania i procesów przebie- gających w narządach i tkankach z jednej stro­ny, z drugiej zaś rytmu pracy centralnego ukła­du nerwowego. Powoduje to osłabienie orga­nizmu, szybkie męczenie się, złe samopoczucie, chęć do przejawiania aktywności ruchowej i je­dzenia w nocy, a do spania w dzień.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)