ZMIANY KLIMAT

Zmiany klimatu (jego ocieplenie czy ochło­dzenie) mogą być w pewnym stopniu związane ze zmianami ilości promieniowania nadfioleto­wego, widzialnego i podczerwonego, jakie ze Słońca dochodzi do górnych warstw atmosfery. Zmiany te według K. Kondratiewa mogą sięgać 1,5%. Według niektórych badaczy na zmniej­szenie strumienia promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi mogą mieć wpływ rów­nież różne procesy ziemskie, jak np. nasilenie aktywności wulkanów, co powoduje obniżenie przezroczystości atmosfery.W związku z przypadającym w 1968 roku maksimum aktywności Słońca wiele pisano o    potężnych wybuchach na nim, o znacznym zwiększeniu strumienia cząsteczek emitowa­nych przez Słońce, a także o tym, że jego po­wierzchnię pokrywają plamy znacznie większe niż w poprzednich latach.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)