ZMIANA ZNAKU SŁONECZNEGO

Są­dzi się, że mogą one wpływać na zwiększenie siły cyklonów i antycyklonów. Zmiana znaku słoneczno-atmosferycznych związków w latach dwudziestych-trzydziestych bieżącego stulecia, zaobserwowana przy bada­niu południowych wiatrów na Morzu Północ­nym — ujawniła się także w przebiegu tem­peratury, wilgotności i w grubości pokrywy lodowej na morzach polarnych. Okazało się, że w tym samym okresie wystąpiły zmiany natę­żenia pola magnetycznego w przestrzeni mię­dzyplanetarnej. We wszystkich wspomnianych złożonych zja­wiskach jest jeszcze dużo niejasności; teorie, które próbują je tłumaczyć, funkcjonują jedy­nie na prawach hipotez. Badania tych zjawisk pozwalają jednakże mieć nadzieję, że już w nie­długim czasie uzyskane wyniki mogą przyczy­nić się do zwiększenia trafności długotermino­wych prognoz pogody oraz do zrozumienia, w jaki sposób kosmos ingeruje w relacje słoneczno-ziemskie.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)