ZGODNOŚĆ NAUKOWCÓW

Jest to zwłaszcza niezbędne, dopóki nie poznamy wpływu na żywe orga­nizmy, na ich stan fizjologiczny, strukturę komórek i tkanek różnych rodzajów promienio­wania słonecznego oraz pól magnetycznych, a także ich oddziaływania na osoby z dolegli­wościami np. układu krążenia.Uczeni są zgodni co do tego, że związek zja­wisk zachodzących w troposferze, na powierz­chni Ziemi i w ocenach (tj. wszędzie tam, gdzie znajdują się żywe organizmy) z fazami aktyw­ności Słońca jest trudniej uchwytny niż zwią­zki między Słońcem a wyższymi warstwami at­mosfery. Na powierzchni Ziemi na człowieka oddziałują jednocześnie różne czynniki otacza­jącego środowiska przyrodniczego i nie jest możliwe wyodrębnienie działania każdego z nich.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)