ZEGAR BIOLOGICZNY

Bardziej wnikliwych badań wymagają zależ­ności, jakie zachodzą pomiędzy zmianami ryt­mu funkcjonowania organizmu a zmianami wa­runków klimatycznych, krajobrazowych i stref czasu, wiążącymi się z podróżami na duże od­ległości.Powstaje pytanie: gdzie w organizmie znaj­duje się ośrodek sterowania okołodobowymi i innymi rytmami oraz w jaki sposób w tym tajemniczym mechanizmie następuje odczyty­wanie czasu? Podstawy naukowego uzasadnienia tego pro­cesu stworzył rosyjski fizjolog I. Sieczenow, który badał narządy zmysłów i współzależności pomiędzy ruchem a wrażeniami zmysłowymi. Później I. Pawłów i jego uczniowie wykazali, że czas, tak samo jak wrażenia wzrokowe, słu­chowe i dotykowe, stanowi bodziec dla cen­tralnego układu nerwowego. Zatem miarą cza­su może też być rytmiczna, okresowa aktyw­ność komórek nerwowych — neuronów — równa jednej tysięcznej części sekundy.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)