ZAOBSERWOWANA REAKCJA

Zaobserwowano, że reakcja ta nasila się w gó­rach w miarę wzrostu wysokości; nie należy tego jednakże wiązać ze zmniejszeniem olśnie­nia atmosferycznego. Potwierdziły to badania w komorze ciśnieniowej. Wydaje się prawdo­podobne, że na reakcję tę wpływa Słońce, na co wskazują obserwacje poczynione w okresach maksymalnej i minimalnej jego aktywności. Szczególnie wyraźny spadek szybkości reakcji obserwuje się w czasie zaćmienia Słońca. Za­leży ona także od szerokości geograficznej. Wnioski, do jakich doszedł M. Takata i jego współpracownicy na podstawie codziennych 20-letnich obserwacji wpływu aktywności Słoń­ca na stan fizjologiczny organizmu człowieka, zostały wykorzystane we Francji, gdzie już od wielu lat lekarzom przekazuje się prognozy astronomiczne dotyczące tej aktywności. Po­zwoliło to zapobiec wielu przypadkom wystą­pienia kryzysowych stanów u ludzi z niedoma- ganiami układu krążenia.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)