ZANIECZYSZCZENIA

Bardzo dobrze ilustrują to dane zawarte w tab. opracowanej przez E. Szyfrinę w odniesieniu do strefy wypoczynkowej nad Zalewem Fiń­skim w pobliżu Leningradu, dla okresu zimo­wego i przy słonecznej pogodzie.Z danych zamieszczonych w tab. 1 wynika, że w południe, gdy słońce znajduje się najwyżej, straty energii promieniowania są znacznie mniejsze niż w godzinach wieczornych, kiedy to przybliża się ono do horyzontu (całkowitą ilość energii słonecznej dochodzącej do atmo­sfery przyjęto za 100%).Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, których jest szczególnie dużo w niskich warstwach atmosfery nad obszarami wielkich miast, du­żych ośrodków przemysłowych czy okręgów górniczych, silnie rozpraszają i pochłaniają cenne dla żywych organizmów promieniowanie nadfioletowe, które zdołało dotrzeć do po­wierzchni Ziemi.

 

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)