ZAKŁÓCONA PRACA

Przede wszystkim w bar­dzo znacznym stopniu zakłócona zostaje praca układu nerwowego: pogarszają się pamięć i sen; objawem tego stanu jest też nadmierna pobudliwość jednych ludzi lub zmęczenie i apa­tia innych. Wskutek utrudnionego wchłaniania wapnia przez organizm — co ma miejsce przy długotrwałym głodzie słonecznym — obniża się sprawność fizyczna i umysłowa człowieka, staje się on drażliwy, szybko się męczy. Zmniej­sza się też odporność na działanie drobnoustro­jów chorobotwórczych. Człowiek w warunkach głodu słonecznego częściej choruje na grypę, katar oraz inne cho­roby zakaźne, a ich przebieg jest przewlekły. Również nie najlepiej goją się wtedy złamania i rany. Pojawia się skłonność do zapaleń rop­nych nawet w tych organizmach, które w nor­malnych warunkach jej nie wykazywały. Po­garsza się także stan zdrowia osób przewlekle chorych.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)