WZROST AKTYWNOŚCI SŁONECZNEJ

Na początku lat sześćdziesiątych, uwzględnia­jąc wzrost aktywności słonecznej i wpływ mię­dzyplanetarnego pola magnetycznego, opraco­wano prognozę, zgodnie z którą w drugiej po­łowie owych lat w europejskiej części Związku Radzieckiego miało wystąpić kilka z rzędu ostrych zim. Prognoza ta sprawdziła się. Szcze­gólnie długa i surowa była zima 1968/69; przy­padła ona w okresie maksimum aktywności Słońca. W lecie 1968 roku, w czasie nasilenia się rozbłysków chromosferycznych i plam na Słońcu, na wielu obszarach Związku Radziec­kiego często po dniach upalnych następowały duże ochłodzenia, wiały sztormowe wiatry, wy­stępowały susze i powodzie, chłodnym fron­tom atmosferycznym towarzyszyły silne wy­ładowania atmosferyczne (burze), wywołujące wzmożoną jonizację powietrza.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)