WYKORZYSTYWANIE WARUNKÓW

Wykorzystywanie warunków klimatycz­nych istniejących w jaskiniach jako natural­nego czynnika terapeutycznego jest znane od dawna. Już w starożytności wiedziano, że prze­bywanie w jaskiniach, szczególnie takich, w których temperatura powietrza wynosi 30 —40 C, pozwala pozbyć się łamania w koś­ciach i podnosi ogólne samopoczucie. Być może, oprócz podwyższonej temperatury, sterylności powietrza, stałości mikroklimatu odgrywała tu rolę izolacja jaskini od wpływu promieniowa­nia elektromagnetycznego i burz. Wszystkie te czynniki łącznie mogą decydować o dobroczyn­nym wpływie jaskiń na chorych na astmę oskrzelową, chroniczny bronchit, reumatyzm, koklusz oraz niektóre choroby skóry.W _ Związku Radzieckim jest bardzo wiele jaskiń i grot na Uralu, Północnym Kaukazie (w pobliżu Piatigorska) oraz w innych regio­nach.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)