WŚRÓD BADACZY

Wśród badaczy zajmujących się fizjologią układu nerwowego od dawna panowało prze­konanie, że faza snu nocnego jest okresem od­poczynku dla komórek nerwowych, które wów­czas regenerują swą zdolność do aktywności w dziennej fazie rytmu dobowego. Powszech­nie wiadomo, że nasze serce, wykonujące w cią­gu całego życia organizmu gigantyczną pracę przy przepompowywaniu krwi, pracuje bez przerw. Być może, komórkom nerwowym rów­nież niepotrzebne są przerwy na odpoczynek? Przecież zmęczeni pracą umysłową najlepiej odpoczywamy nie tyle bezczynnie, ile zmienia­jąc charakter zajęcia. Jeśli to możliwe, należy popracować fizycznie, pójść na spacer, pogim- nastykować się na świeżym powietrzu. Może w komórkach nerwowych mózgu podczas snu występuje nie osłabienie aktywności, lecz prze­łączenie na inny jej rodzaj, co oznaczałoby zmianę charakteru ich pracy?

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)