WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK

Współczesny człowiek prowadzi bardzo wy­czerpujący psychicznie tryb żyoia. W ciągu jed­nego dnia musi reagować na bardzo wiele róż­nych sytuacji: w pracy, środkach komunikacji, na ulicy, w sklepie, a także w domu — oglą­dając telewizję, słuchając radia, rozmawiając przez telefon itd. Stąd też w ostatnich latach obserwuje się u ludzi wzrost częstotliwości za­burzeń sfery emocjonalnej. Badania etiologii wielu chorób czynnościowych: dusznicy boles­nej, zawału serca, udaru mózgu, choroby wrzo­dowej — wykazały, że bardzo często są one skutkiem długotrwałego i zbyt silnego napięcia nerwowego. Choroby te szczególnie często wy­stępują u osób z anomaliami genetycznymi, u których nastąpiło zakłócenie biologicznych rytmów. Tego rodzaju zakłócenia są charakte­rystyczne dla naszych czasów.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)