WRAZ ZE WZROSTEM AKTYWNOŚCI

Dlatego też wraz ze wzrostem aktywności Słońca i zwięk­szeniem się liczby plam słonecznych wzrasta częstothwosć zawałów serca. W związku z tymPłatonowa uważa za niezbędne, aby lekarze zajmujący się profilaktyką i leczeniem tej cho­roby w większym stopniu uwzględniali progno­zy astronomiczne i meteorologiczne.Uczeni japońscy (M. Takata, T. Muratsu, S. Takata) stwierdzili, że szybkość przekształ­cania protrombiny w trombinę (reakcja po­przedzająca krzepnięcie krwi) na 6—8 minut przed wschodem słońca zwiększa się w przy­bliżeniu o 20%. Nazwali ją „reakcją F” albo „reakcją wschodu słońca”. W ciągu dnia szyb­kość jej zwiększa się powoli (zarówno na otwartym powietrzu, jak i w pomieszczeniu), zaś po zachodzie słońca, w ciągu nocy maleje.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)