WRAZ Z ROZWOJEM

Wraz z rozwojem przemysłu i wzrostem ilości zużywanych paliw różnego rodzaju roś­nie zawartość dwutlenku węgla w atmosferze, wskutek czego jej temperatura ulega podwyż­szeniu. Ustalono, że w ciągu ostatniego stule­cia średnia temperatura tych warstw troposfery, które są położone najbliżej Ziemi, podwyż­szyła się o 0,8°C. Geofizycy oszacowali, że przy zachowaniu dotychczasowego tempa rozwoju przemysłowego w ciągu najbliższych 100 lat średnia roczna temperatura powietrza wzrośnie 2,2°C, co doprowadzi do istotnych zmian w klimacie (przestaną zamarzać niektóre rzeki morza, nastąpią zmiany w ruchu mas po­wietrza itd.). Na przenikanie promieniowania słonecznego przez troposferę wpływają także chmury. Pod­czas przechodzenia przez nie część promienio­wania pochłania para wodna, część jest odbi­jana w przestrzeń kosmiczną.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)