WPŁYW NA SAMOPOCZUCIE

Nie można wykluczyć, że w ta­kich sytuacjach znaczenie mają nie zmiany psychofizycznego samopoczucia ludzi, lecz gor­sza widoczność podczas mgły czy pogorszenie stanu nawierzchni dróg wskutek zmiany wa­runków atmosferycznych.Wielu amerykańskich badaczy sądzi, że z cyklicznością zmian aktywności Słońca związana jest też cykliczność stanu psychicznego ludzi, szczególnie u osób źle znoszących te zmiany. Doświadczenia przeprowadzone na małpach oraz badania ludzi wskazują, że zmienne pola magnetyczne związane ze zmianą aktywności słonecznej różnie oddziałują na cząsteczki bia­łek i centralny układ nerwowy. Burze magne­tyczne zakłócają pracę serca oraz przepływ krwi w naczyniach krwionośnych.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)