WPŁYW NA PROCESY

Ma on wyraź­ny wpływ na różne procesy zachodzące w ży­wych organizmach, bowiem wiele z nich może odbywać się tylko pod działaniem promienio­wania o określonej długości fali. Tak na przy­kład synteza witaminy D zachodzi tylko pod’ działaniem promieniowania nadfioletowego.Jak wspomniano wyżej, długość rytmów bio­logicznych związana jest ze zmianą długości dnia i nocy, a wielkość ich amplitudy zależy od elementów meteorologicznych: temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycz­nego, prędkości wiatru itd. Oznacza to, iż zmia­na pór roku, której towarzyszą zmiany para­metrów otaczającego środowiska, powinna wy­woływać także określony rytm aktywności ży­ciowej roślin i zwierząt. Zachodzące w ciągu roku zmiany wysokości słońca nad horyzontem i długości dnia są najważniejszymi sygnałami, na które czujnie reagują żywe organizmy.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)