WNIOSEK Z BADAŃ

Z pewnych badań wysnuto nawet wniosek, że częstotliwość tych chorób zwiększa się w okresach spokojnego Słońca.W erze lotów kosmicznych problemy powią­zań zjawisk na Ziemi z procesami w kosmosie stały się szczególnie aktualne. Nic więc dziw­nego, że lekarze, biofizycy, bioklimatolodzy w wielu krajach starają się je zgłębić. Temu celowi służyć ma symulowanie w warunkach laboratoryjnych działania na żywe organizmy sztucznych pól magnetycznych o różnych czę­stotliwościach — takich samych, jak wystę­pujące w przyrodzie — i badanie wywołanych przez nie skutków biologicznych. W ten spo­sób będzie można ustalić, jakie pola magnety­czne wykazują aktywność biologiczną. W tym kontekście interesujących danych może też dostarczyć speleoterapia, tj. leczenie w jaski­niach.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)