WIELE WAŻNYCH PROBLEMÓW

Wysunięto hipotezę, że program genetyczny organizmu, który, jak wiadomo, realizuje się od chwili poczęcia, wy­znacza cykle jego fizycznej i psychicznej ak­tywności. Pod wpływem różnych czynników przyrodniczych i społecznych program ten mo­że być korygowany. Zmienia się przy tym tyl­ko czas, w którym ujawni się jakaś cecha, na­tomiast zachowany zostaje rytm tej zmiany. Z punktu widzenia chronobiologii „sowy’ i „skowronki” to ludzie, u których cykliczność zachowania się organizmu jest przeciwstawna pod względem fazy.Wiele ważnych problemów chronobiologii znajduje się w stadium hipotez. A. Wein uwa­ża, iż należy korzystać z osiągnięć tej gałęzi nauki, zarazem jednak nie należy ich zbytnio przeceniać. Trzeba mieć na uwadze, że w każ­dej chwili życia człowiek znajduje się pod wpływem różnych rytmów (godzinnych, około- dobowych, sezonowych, rocznych), najprawdo­podobniej przesuniętych względem siebie w fa­zie.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)