WARSTWY ATMOSFERY

Warstwy atmosfery położone na wysokoś­ciach od 40 do 18—12 km tworzą stratosferę; poniżej w kierunku powierzchni Ziemi rozciąga się troposfera. W niej żyjemy, w niej też prze­mieszczają się masy powietrza kształtujące w dużym stopniu pogodę. Grubość troposfery nie jest wszędzie jednakowa; w strefie równi­kowej wynosi 16—18 km, a w pobliżu biegu­nów zmniejsza się do 9—12 km. Strumienie naładowanych cząstek, wpadając w najwyższe, najbardziej rozrzedzone warstwy atmosfery, same zaczynają świecić, a ponadto pobudzają do świecenia atomy i cząsteczki, z którymi się zderzają. Dzieje się to na wyso­kości 100—600 km, a niekiedy nawet ponad 1000 km od Ziemi. Strumień naładowanych cząstek skupia się w okolicach biegunów, a do­kładniej w pobliżu magnetycznych biegunów Ziemi.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)