WARSTWA OZONU

Gdyby cały ozon znajdujący się w atmosfe­rze został sprężony do ciśnienia 1 atm (1013,25 hPa), stworzyłby wokół Ziemi warstwę grubości 0,5 cm. Nie sposób jednak przecenić znaczenia tak cienkiej warstewki tego gazu, bowiem wy­twarzające go promienie nadfioletowe (o długoś­ciach fal 0,13—0,18 [im) właśnie w nim więzną i są pochłaniane, nie dochodzą zatem do niż­szych warstw atmosfery i do powierzchni Zie­mi. W ten sposób żywe organizmy na Ziemi są zabezpieczone przed ich niszczącym działaniem. Bez tego ozonowego filtru formy życia na Zie­mi musiałyby być zupełnie inne niż obecne, które rozwinęły się w atmosferze spełniającej funkcje ekranu chroniącego je przed szkodli­wym działaniem pewnych rodzajów promienio­wania słonecznego. Warstwa ozonu ma jeszcze jedną ciekawą właściwość: pochłonięta energia promieniowania zamienia się w niej w ciepło, co prowadzi do podwyższenia temperatury w tej warstwie do 70—100°C. Dlatego też war­stwa ozonu nazywana jest nie tylko filtrem, ale i piecem ogrzewającym atmosferę.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)