WAHANIA TEMPERATURY

Tak na przy­kład A. Sznitnikow oraz inni badacze dowie­dli, że w Kazachstanie i zachodniej Syberii wahania temperatury, opadów atmosferycznych i poziomu wody w jeziorach następują syn­chronicznie z 11-letnim cyklem słonecznym. Zachęcające wyniki badań w azjatyckich regio­nach Związku Radzieckiego sprawiły, że roz­poczęto badania nad wyjaśnieniem relacji Słoń­ce—Ziemia dla południowych obszarów euro­pejskiej części Związku Radzieckiego, a także wielu innych regionów. Porównując wyniki tych badań zauważono, że przy tej samej fazie aktywności Słońca na obszarach zachodniej Syberii oraz Kazachstanu średnie roczne sumy opadów atmosferycznych były duże, a na po­łudniu europejskiej części Związku Radzieckie­go małe, znacznie poniżej średniej wieloletniej.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)