W POBLIŻU BIEGUNA MAGNETYCZNEGO

Na Antarktydzie, w pobliżu południowego bieguna magnetycznego podczas uścisku rąk i przy dotykaniu przed­miotów metalowych obserwuje się błękitne światło towarzyszące iskrowemu wyładowaniu elektrycznemu. Mechanizm tego zjawiska nie został dotąd wyjaśniony. Przypuszcza się, że rozkład potencjału elektrycznego na powierz­chni ciała jest ustalony, wyznacza go między innymi przebieg włókien nerwowych. Strumie­nie elektronów przepływające pomiędzy punk­tami ciała o różnych potencjałach mogą oddzia­ływać z magnetycznym polem Ziemi. I. Tichomirow, który dwukrotnie zimował na Antarktydzie, tak opisuje zaobserwowane tam zjawisko: „Wiatr, wprawiając w ruch tu­many śniegu, wywołuje tarcie twardych kry­ształków lodu pomiędzy sobą i o inne przed­mioty; towarzyszy temu silna jonizacja powie­trza i związana z nią zmiana pola elektryczne­go atmosfery”.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)