W OSTATNICH LATACH

W ostatnich latach w prasie, w artykułach popularnonaukowych, a także w pismach nau­kowych dosyć często spotyka się doniesienia o    wpływie zarówno osłabienia, jak i nasilenia aktywności słonecznej na stan psychiczny lu­dzi chorych i zdrowych. Na podstawie analizy statystycznej przeprowadzonej na bogatym ma­teriale K. Werner i R. Reiter stwierdzili, że wypadki drogowe najczęściej zdarzają się na drugi dzień po wybuchu na Słońcu. R. Reiter przypuszcza, że w tym czasie następuje u lu­dzi obniżenie zdolności reagowania na sygnały świetlne i akustyczne, wydłuża się czas reakcji na bodźce. Być może, w wyniku dalszych ba­dań tego zjawiska, związanego — jak się przy­puszcza — z gwałtowną zmianą pola magne­tycznego Ziemi, będzie można opracować pew­ne środki profilaktyczne, dzięki którym zmniej­szy się liczba wypadków.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)