W LITERATURZE NAUKOWEJ

W literaturze naukowej przytacza się intere­sujące dane dotyczące afrykańskich bawołów. W końcu XIX wieku liczne ich stada pasły się dniem na odkrytych przestrzeniach. Zwierzęta te zostały jednak prawie całkowicie wyniszczo­ne przez pandemię dżumy. Te, które przetrwa­ły, schowały się w lasach i na bagnach oraz zmieniły tryb życia na nocny. Kiedy liczba ich znacznie wzrosła, wróciły na dawne .miejsca bytowainia i do poprzedniego trybu życia. Badamia cykliczności okresów snu i czuwania w ciągu doby, czasu występowania snu zimo­wego, letniej aktywności i rozmnażania się wie­lu zwierząt nie są podyktowane tylko ciekawoś­cią naukową, ale mają także duże praktyczne znaczenie. Wiadomo, że wiele zwierząt: myszy, szczury, zające, susły, chomiki, świstaki, skocz­ki, jest nosicielami różnych chorób. Przy zapo­bieganiu im należy uwzględniać rytm życia no­sicieli.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)