W LATACH WYSOKIEJ AKTYWNOŚCI

W latach wysokiej aktywności Słońca wzra­sta ilość naładowanych cząstek dochodzących z niego do jonosfery przez co zwiększa się w niej jonizacja. Wówczas na niebie częściej pojawiają się zorze polarne; można je wtedy zaobserwować nie tylko na obszarach podbie­gunowych, ale także w umiarkowanych szero­kościach geograficznych. W troposferze w miarę zmniejszania się wy­sokości rośnie ilość zjonizowanych atomów, wprost proporcjonalnie do wzrostu gęstości at­mosfery. Jednocześnie maleje natężenie przeni­kającego do tej warstwy krótkofalowego pro­mieniowania nadfioletowego. W rezultacie ma­ksimum jonizacji wypada na wysokości około 80 km. Toteż właśnie w warstwie atmosfery rozciągającej się na tej wysokości występuje najbardziej intensywne pochłanianie fal radio­wych.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)