W CZASIE TRWANIA BADAŃ

W czasie ich trwania badano działanie promieniowania kos­micznego na kosmonautów. Dużo danych ze­brano też za pomocą satelitów meteorologicz­nych: „Kosmos”, ,,SO-l”, ,,Ariel” i innych. Jed­nakże jeszcze wiele problemów heliobiologii pozostaje nie wyjaśnionych bądź spornych. W latach 1957—58, w okresie wzmożonej aktywności Słońca, wiele państw brało udział w obszernym programie badań w ramach Mię­dzynarodowego Roku Współpracy Geofizycznej. W 1959 roku prace te kontynuowano, realizu­jąc program Międzynarodowego Roku Geofi­zycznego, w którym szczególną uwagę zwróco­no na badania w obszarach podbiegunowych naszej planety, gdzie wpływ promieniowania Słońca przejawia się silniej niż w innych sze­rokościach geograficznych (troposfera jest tam cieńsza).

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)