W CZASIE SNU

Elektroencefalogram tej fazy snu przy­pomina dzienne czuwanie. Wolna i szybka faza snu występuje na przemian, tworząc cykl trwa­jący 90—100 min. W czasie snu szybkiego czę­sto występują u chorych ataki dusznicy boles­nej, apopleksji i zawały serca. Astma oskrze­lowa natomiast zaostrza się w czasie snu wol­nego. Obie fazy snu są niezbędne do życia, przejawia się w nich, różniąca się od dziennej, aktywność poszczególnych części mózgu. Pełne zrozumienie istoty snu stworzy lekarzom, szcze­gólnie kardiologom, znacznie szersze możliwoś­ci leczenia wielu chorób. Już obecnie sztucznie wywoływanym snem leczy się niektóre choro­by psychiczne i nerwowe. W sanatoriach zabu­rzenia snu leczy się wdychaniem tlenu, zjoni- zowanego powietrza, snem w pawilonach poło­żonych nad samym morzem, a ponadto — wdy­chaniem zapachów i fitoncydów (olejków ete­rycznych) różnych roślin.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)