W CIĄGU TYSIĄCLECI

W ciągu ostatnich tysiącleci człowiek w co­raz większym stopniu zmieniał otaczające go środowisko przyrodnicze. Wielkie obszary, na których niegdyś rosły lasy, zostały przekształ­cone w pola uprawne. Zbudowano sztuczne zbiorniki wodne, zmieniono koryta wielu rzek. Powstały administracyjne i przemysłowe ośrod­ki o wielomilionowej ludności. Na ich obszarze skład powietrza, jego temperatura, wilgotność, ilość opadów atmosferycznych, nasłonecznienie oraz ruch powietrza — znacznie różnią się od tego, z czym spotykamy się w warunkach na­turalnych. Człowiek potrafił, jak gdyby na przekór przyrodzie, zbudować na Dalekiej Północy, na obszarach, gdzie panują potężne mrozy i ciem­ności nocy polarnej, takie miasta, jak Norylsk i Workuta, w których stworzono w pewnym stopniu sztuczne warunki środowiskowe umoż­liwiające życie.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)