UZYSKANE DANE

Uzyskane w ten sposób dane pozwoliły na stwierdzenie, że masowe zachorowania, zarów­no na groźne choroby zakaźne (dżuma, chole­ra), jak i na zakaźne choroby dziecięce (ko­klusz, szkarlatyna) charakteryzują się mniej więcej 11-letnią cyklicznością, a więc — syn­chroniczną ze słoneczną. Tę samą prawidło­wość obserwuje się wśród zwierząt.Zmiany aktywności słonecznej i związane z nimi zmiany warunków pogodowych bezpo­średnio nie wywołują chorób, jednakże zda­niem wielu lekarzy i fizjologów wpływają na zaostrzenie przebiegu już istniejących dolegli­wości. Organizm zdrowego człowieka na zasa­dzie samoregulacji przystosowuje się do zmien­nych warunków środowiskowych. Jeśli zmiany nie są zbyt duże, proces ten nie jest dla orga­nizmu uciążliwy, nie wywołuje objawów cho­robowych.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)