U LUDZI CHORYCH

Inaczej wygląda to u ludzi chorych. W licznych pracach powstałych w różnych krajach wskazuje się lata podwyższonej aktyw­ności słonecznej — kiedy to wzrasta liczba plam na Słońcu i rozbłysków chromosferycz­nych — jako okresy pogarszania się stanu lu­dzi cierpiących na chorobę nadciśnieniową tętnic. Francuscy lekarze M. Faure i G. Sardou oraz astronom G. Walio zebrali obszerny materiał statystyczny dotyczący za­wałów serca w latach 1922—1942. Wynika z niego, że 84% przypadków tej choroby wy­stąpiło w okresie zwiększonej liczby plam sło­necznych. Radziecki badacz B. Rywkin po przeanalizowaniu ponad 8 tys. przypadków za­wałów serca w populacji mieszkańców Lenin­gradu w latach 1960—63, doszedł do wniosku, ze występowały one najczęściej w okresach gwałtownych zmian pogody i zwiększonej ak­tywności Słońca.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)