TAKIE SAME OBJAWY

Takie same objawy występują u osób przebywających przez długi czas w budynkach żelbetowych. Podobnie zachowywały się zwie­rzęta przetrzymywane w metalowych klatkach (np. myszom wypadała sierść, słabły). Jeśli na­tomiast wewnątrz klatki wytworzono pole elektryczne o natężeniu 500—800 V/m, aktyw­ność życiowa badanych zwierząt wzrastała.Piccardi z Instytutu Chemii Fizycznej we Florencji stwierdził, że ogradzanie hodowli mikroorganizmów metalową osłoną wpływa na opóźnienie ich rozwoju.Celem uniknięcia niepożądanego działania na organizm człowieka metalowych osłon i żelbe­towych konstrukcji w Stanach Zjednoczonych proponuje się instalowanie w kabinach samo­chodów i pomieszczeniach samolotów pasażer­skich specjalnych urządzeń wytwarzających pola elektryczne “podobne do tych, które stale występują w przyrodzie.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)