STRUMIEŃ ŚWIATŁA

Strumień światła i promieniowania cieplnego dochodzący do Ziemi zależy od wysokości słońce nad horyzontem, długości dnia, stopnia za­chmurzenia nieba. Wszystkie wymienione czyn­niki zmieniają się nie tylko w zależności od szerokości geograficznej, ale także od rodzaju powierzchni, odległości od mórz i oceanów. Stąd obszary położone na tej samej szerokości geograficznej uzyskują różne ilości energii pro­mieniowania słonecznego. Także różne są ilości energii cieplnej, jakie otrzymują obszary gór­skie i nizinne leżące na tej samej szerokości geograficznej. Grzbiety i wierzchołki gór stano­wią przeszkodę w dotarciu promieniowania cieplnego do niższych partii zboczy. W górach ze wzrostem wysokości wzrasta ilość energii promieniowania cieplnego i promieniowania nadfioletowego Słońca. Na tak rozległym ob­szarze, jakim jest terytorium Związku Radziec­kiego, w miarę przesuwania się z północy na południe bardzo wyraźnie powiększa się ilość energii słonecznej docierającej do Ziemi.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)