SŁOŃCE, ZIEMIA I CZŁOWIEK

Jaki to może mieć związek ze zjawiskami zachodzącymi da­leko na Słońcu? Pytanie takie wydaje się dziw­ne. Okazało się jednak, że związek taki rzeczy­wiście istnieje. Wykazał to G. Piccardi. Przez wiele lat, poczynając od 1935 roku, G. Piccardi zajmował się badaniem koloidów, które mają właściwości zbliżone do protoplaz- my. Uczony badał fizykochemiczne właściwości wodnych roztworów chlorku bizmutu oraz roz­twory akrylonitrylu. W roztworach tych czą­steczki obdarzone są ładunkiem elektrycznym, dzięki czemu wytwarzają wokół siebie otoczki z cząsteczek wody. Badane roztwory utrzymy­wane były w ściśle określonych, niezmiennych warunkach: przy stałym oświetleniu, w spo­czynku, w stałej temperaturze, ciśnieniu i wil­gotności powietrza. Mimo to zachowywały się one dziwnie: nieoczekiwanie mętniały, wytrą­cały się.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)