RYTMY SEZONOWE

Statystycznie stwierdzono, że ludzie rodzą się i umierają częściej w godzinach nocnych, około północy, co stanowi jeszcze jeden argu­ment za tym, iż wszystkie zjawiska życiowe wykazują określoną rytmiczność. Duże znaczenie dla życia roślin i zwierząt na obu półkulach, z wyjątkiem obszarów pomię­dzy zwrotnikami, mają sezonowe zmiany ilości promieniowania słonecznego docierającego dó powierzchni Ziemi, uzależnione od rocznego ruchu Ziemi wokół Słońca. Ruch ten sprawia, że we wszystkich szerokościach geograficznych, z wyjątkiem równika, w różnych porach roku wysokość Słońca nad horyzontem w południe jest największa latem, a najmniejsza zimą. Tak samo zmienia się długość dnia. Zmniejszanie się kąta padania promieni słonecznych na zie­mię i czasu jej nagrzewania w miarę przecho­dzenia z pory letniej w zimową (tj. zmniejsza­nie energii docierającej w ciągu dpby ze Słoń­ca na Ziemię) ma ogromny wpływ na życie wszystkich stworzeń.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)