RÓŻNICA POTENCJAŁÓW

Różnica potencjałów pomiędzy elektrycznie naładowaną jonosferą a Ziemią prowadzi do powstania między nimi pól: elektrycznego i magnetycznego, towarzyszącego prądowi elek­trycznemu skierowanemu w stronę powierzchni Ziemi. Prądy elektryczne tworzą się także podczas wyładowań atmosferycznych w czasie burz, podczas opadów deszczu, śniegu, gradu.Zdarza się, że w okresie nasilonej aktywnoś­ci słonecznej do wysokich warstw atmosfery Ziemi przenika znacznie więcej niż zwykle na­ładowanych cząsteczek (głównie protonów o du­żych energiach), z którymi związane są pola magnetyczne. Cząsteczki te docierają do tro- posfery i oddziałują nie tylko na procesy w niej zachodzące (szczególnie na cyrkulację atmosfe­ryczną), ale także w skorupie ziemskiej, a po­nadto, jak sądzą niektórzy badacze, na żywe organizmy.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)