ROZBIEŻNOŚĆ INFORMACJI

Rozbieżność uzyskiwanych informacji spra­wiła, że niektórzy klimatolodzy zaczęli zapa­trywać się sceptycznie na możliwość znalezie­nia zależności pomiędzy procesami atmosfery­cznymi a aktywnością Słońca. Jednakże wielu biofizyków, przyznając, że zależności te zmie­niają znak oraz są niestabilne zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, nie rezygnuje z ich badania i ujawniania przyczyn tej zmien­ności. Konieczność rozwiązania tych pasjonu­jących i trudnych problemów staje się współ­cześnie coraz bardziej nagląca. Jest rzeczą wąt­pliwą, czy bez tego będzie można np. poprawić trafność długookresowych prognoz pogody, tak ważnych dla różnych dziedzin gospodarki. Pro­gnozowanie pogody na długie okresy to wielce złożony problem, wymagający uwzględniania wielu szczegółowych zagadnień z dziedziny astronomii, geofizyki, meteorologii.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)