REGULARNE OBSERWACJE

Wielu badaczy, opierając się na danych sta­tystycznych, uważa za bezsporne, że potężne epidemie dżumy, cholery, błonicy i innych cho­rób zakaźnych u ludzi, a także pryszczycy, za­palenia mózgu u zwierząt, masowe przemiesz­czania się wiewiórek, zajęcy, antylop, plagi sza­rańczy, gwałtowne rozmnażanie się owadów przenoszących choroby — występują w pew­nych, powtarzających się okresach, związanych z rytmem zmian aktywności słonecznej co 11, 80—90, 400 i tak dalej lat. Regularne obserwacje cyklicznych zmian ak­tywności Słońca prowadzone są przez obser­watoria astronomiczne już od ponad dwóch stuleci. Szczególnie cenne informacje o wpływie różnych rodzajów promieniowania emitowane­go przez Słońce i promieniowania kosmicznego na zjawiska w atmosferze oraz na żywe orga­nizmy uzyskano w ostatnich latach podczas za­łogowych lotów kosmicznych.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)