REAKCJA WSCHODU SŁOŃCA

Jednakże „reakcji wschodu słońca” nie moż­na wyjaśnić działaniem znanych składników promieniowania słonecznego. Niektórzy bada­cze przypuszczają, że istnieją jakieś składniki promieniowania słonecznego, których nie moż­na rozpoznać znanymi dotychczas metodami.Radziecki hematolog N. Szulc na podstawie wieloletnich badań przeprowadzonych w Soczi oraz danych zebranych w wielu krajach (Zwią­zek Radziecki, Wielka Brytania, Francja, Wło­chy, Belgia i inne) doszedł do wniosku, że wzrost aktywności słonecznej prowadzi do zmniejszenia we krwi liczby leukocytów i zwię­kszenia liczby limfocytów. Podobne objawy ob­serwuje się po poddaniu organizmu działaniu promieniowania jonizującego. Ponadto N. Szulc stwierdził, że intensywność tych zmian zwięk­sza się wraz ze wzrostem szerokości geogra­ficznej, co także wskazuje na to, że mogą one zachodzić również pod wpływem Słońca.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)