PRZESTROJENIE PROCESÓW

Na prze­strojenie fizjologicznych procesów w organiz­mie, zsynchronizowanie pracy mózgu i poszcze­gólnych systemów w nowych warunkach po­trzeba 12  15 dni. Należy to mieć na uwadze, wyjeżdżając na niezbyt długie pobyty wypo­czynkowe do bardzo odległych miejscowości.Jednakże nie u wszystkich ludzi stan fizjo­logiczny i psychiczny w każdej chwili jest ściśle związany z rytmami biologicznymi. Z ba­dań wynika, że „rytmicy” stanowią 46% popu­lacji. Do grupy tej należą przede wszystkim osoby o wzmożonej wrażliwości emocjonalnej. Pozostałe 54% stosunkowo łatwo adaptuje się do nowych warunków . Współcześnie przypuszcza się, że rytmy okołodobowe łączą się z prądami bioelektryczny­mi, związanymi z pobudzeniem i hamowaniem komórek nerwowych.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)