PRZEPROWADZONE BADANIA

Badania przeprowadzone w Taszkencie, a więc mieście położonym (w sto­sunku do Soczi) bardziej na południe, z dala od morza, wykazały, że puls kobiet reaguje inaczej na sezonowe zmiany w otaczającym środowisku niż puls mężczyzn. Częstość pulsu u kobiet jest latem najmniejsza, u mężczyzn — największa. Także liczba erytrocytów u kobiet jest latem mniejsza niż zimą, u mężczyzn — na odwrót. Odmiennym przebiegiem rocznym cha­rakteryzuje się zawartość hemoglobiny we krwi: maksymalny poziom hemoglobiny wystę­puje tym razem u kobiet latem, u mężczyzn — zimą. Przyczyny tych zjawisk nie są dotąd znane.Wieloletnie obserwacje przeprowadzone w Ki­jowie, (a więc — w strefie klimatu umiarko­wanego) na dosyć licznej grupie ludzi (zbadano około 4000 osób) umożliwiły sformułowanie wniosku, że stale mieszkający tam mężczyźni osiągają maksimum hemoglobiny we krwi na początku wiosny (w marcu), a kobiety — w peł­ni zimy (w styczniu), minimum zaś występuje: u mężczyzn — w sierpniu, u kobiet — w lipcu.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)