PRZEBIEG CHORÓB

Infekcje jelitowe (czerwonka i inne), na odwrót, częściej występują w porze gorącej, kiedy obniża się odporność organizmu na działanie toksyn wydzielanych przez bakte­rie grupy czerwonkowej. Przebieg gruźlicy płuc jest ostrzejszy wiosną, bowiem organizm cho­rego, uboższy wówczas w witaminy, traci ogól­ną odporność.Według danych statystycznych na raka skó­ry najczęściej zapadają ludzie żyjący w gorą­cym klimacie (np. w Związku Radzieckim — w Azji Środkowej), w najbardziej upalnych miesiącach roku, co najprawdopodobniej spo­wodowane jest, bardzo silnym w tym okresie, działaniem na skórę promieniowania nadfiole­towego.Nie sposób przecenić znaczenia szczegółowe­go badania rytmów organizmu ludzkiego w opracowywaniu naukowo uzasadnionych har­monogramów wypoczynku, dla diagnostyki i le­czenia chorób w ambulatoriach, szpitalach i w uzdrowiskach.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)