PRACE EKSPERYMENTALNE

Dowodzi to, że „główny metronom” organizmu, odmierzający równe przedziały czasu, znajduje się w innych częściach mózgu, mieszczących się pod półkulami. Stwierdzenie takie odpowia­da zasadzie teleologizmu, ponieważ w tym przypadku kora dużych półkul nie jest prze­ciążona kontrolą przebiegu licznych procesów wewnętrznych i może lepiej reagować na zmia­ny warunków zewnętrznych. Dowodem na to jest brak wyraźnej stałości poszczególnych faz i amplitudy rytmów. Prace eksperymentalne i liczne obserwacje wskazują na podwzgórze i przysadkę mózgową jako główne ośrodki sterowania rytmami. W tych częściach mózgu znajduje się także ośrodek kierujący emocjami, pracą gruczołów dokrewnych, rytmiczną pracą narządów we­wnętrznych, a ponadto — chemicznym i mor- fotycznym składem krwi.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)