POWIĄZANE ZE SOBĄ RYTMY

Na żywe organizmy wpływają przecież powiązane ze sobą rytmy słoneczne i ziemskie, skojarzone ze zmieniającymi się polami magne­tycznymi kosmosu, różnymi zjawiskami geofi­zycznymi zachodzącymi w atmosferze, w ją­drze Ziemi, w glebie, a także w całym świecie roślinnym i zwierzęcym. Na to wszystko nakła­dają się uwarunkowania genetyczne, indywidu­alne cykle różnych procesów życiowych, a po­nadto uwarunkowania społeczne. Jest więc zro­zumiałe, że bardzo często nie można ustalić związków pomiędzy stanem zdrowia człowieka a działaniem różnych czynników fizycznych, zarówno ziemskich, jak i kosmicznych.W wielu ośrodkach medycznych zarówno w Związku Radzieckim, jak i w Europie Zachodniej uzyskano (na podstawie bardzo licz­nych obserwacji) dane, które nie potwierdzają nasilenia się chorób układu krążenia oraz za­ostrzenia^ ich przebiegu w okresach zwiększonej aktywności Słońca.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)