POŚREDNICTWO CZYNNIKÓW

Można zadać pytanie, za pośrednictwem ja­kich czynników słoneczne i kosmiczne zjawiska oddziałują na żywe organizmy. Wiadomo, że symptomy chorobowe: łamanie w kościach, ból w lędźwiach, ataki dusznicy bolesnej czy astmy oskrzelowej u „ludzi-barometrów” występują często dzień — dwa przed nadejściem frontu atmosferycznego i związaną z tym gwałtowną zmianą pogody z wahaniami temperatury, ciś­nienia atmosferycznego, prędkości wiatru. Po­nieważ fale elektromagnetyczne wysyłane przez Słońce i inne ciała niebieskie, rozchodząc się z prędkością światła, znacznie wyprzedzają wy­stąpienie zmian pogody — wielu badaczy uwa­ża, że właśnie one wywołują pogorszenie samo­poczucia u ludzi wrażliwych ,na zmiany pogody że zjawiska na Słońcu wpływają na żywą przyrodę za pośrednictwem tych fal.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)