POŁOWA LUDZI

Połowa ludzi może efektywnie praco­wać zarówno rano, jak i wieczorem z uwagi na wrodzone właściwości rytmu wegetatywne­go i temperatury. Jeśli dałoby się te właści­wości wykorzystać przy organizacji pracy, wy­poczynku, turystyki, zajęć sportowych i lecze­nia uzdrowiskowego — można by bardzo wy­raźnie podnieść poziom twórczych możliwości człowieka we wszystkich dziedzinach.Wein jest zdania, że dzienne czuwanie, podobnie jak sen, charakteryzuje się cyklicznością o rytmie zbliżonym do 1,5 godziny. W takim rytmie zmieniają się okresy podwyż­szonej aktywności umysłowej i okresy jej osła­bienia, kiedy to pożądany jest odpoczynek i przestawienie się na inne zajęcia. W Uniwer­sytecie Moskiewskim przeprowadzono następu­jący eksperyment. W kilku grupach studen­ckich zamiast zajęć 45-minutowych wprowa­dzono zajęcia 75-minutowe, aby nie przerywać ich w okresie maksymalnej aktywności intelek­tualnej.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)