PODSTAWOWY RYTM

Stwierdzono, iż podsta­wowy rytm, tzw. rytm alfa biopotencjałów mózgu, ma częstotliwość zbliżoną do częstotli­wości zmian pola magnetycznego Ziemi: 8 Hz— —16 Hz. Na tej podstawie wysuwa się hipotezę o  związku „zegara biologicznego” z polem ma­gnetycznym naszej planety.Oprócz okołodobowych i innych rytmów wy­stępują biologiczne cykle związane z przycią­ganiem grawitacyjnym Księżyca i Słońca (po­dobnie jak przypływy i odpływy mórz) oraz cykle zależne od faz Księżyca. Zdaniem niektórych badaczy u człowieka można wyróżnić 23-dniowy rytm sprawności fizycznej i 28-dniowy rytm emocjonalny. Każ­dy z tych cykli ma dodatnie i ujemne fazy. Badania wypadków w produkcji i w transpor­cie w Związku Radzieckim, Japonii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych prowadzone przez le­karzy i psychologów wykazały, że najczęściej zdarzają się one osobom znajdującym się w nie­korzystnej fazie cyklu emocjonalnego.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)