Po co jest hospicjum?

Hospicjum jest to miejsce przeznaczone dla osób samotnych. Wskazaniami do tego typu opieki jest czasowe odciążenie rodziny, trudności w opanowaniu choroby i ciężkie warunki domowe. Hospicjum jest to miejsce trwałego pobytu ludzi nieuleczalnie chorych. Liczba miejsc jest ograniczona z uwagi na charakter tego miejsca, które skupia się na pojedynczych osobach. Rodziny, bliskie otoczenie chorego ma nieograniczony dostęp do chorego przez całą dobę. Mile widziana jest pomoc rodziny przy zabiegach pielęgnacyjnych. To niekiedy przełamuje barierę leku przed chorym i może łączyć lub wzmacniać więzy rodzinne. Przebywanie chorego w Hospicjum uzależnione jest wyłącznie z jego woli. Nie ma tu żadnych nakazów, ani nie istnieją tu jakieś ubezwłasnowolnienie. Wszystko opiera się na szczerej relacji gdy mowa jest o śmierci. Pacjenci zdają sobie sprawę na początku pobytu że umierają. Późniejsze fazy choroby mogą powodować czasami nieświadomą celowość tego miejsca, ale może być również uwarunkowane odpychaniem pewnych faktów, które odbierają nadzieję na wyleczenie.

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)