PASY RADIACYJNE

Wewnętrzny pas, zawierający protony, oplata Ziemię nad obszarami tropikal­nymi (od 35° szerokości północnej do 35° sze­rokości południowej). Zewnętrzny pas radiacyj­ny odkryty został w czasie lotów sztucznych satelitów Ziemi. Składa się on głównie z elek­tronów i rozciąga się nad wysokimi szerokoś­ciami geograficznymi naszej planety. Pasy ra­diacyjne tworzą swego rodzaju kolczugę ochra­niającą powierzchnię Ziemi przed naładowany­mi cząstkami o wysokich energiach, przesyła­nymi ze Słońca i innych ciał niebieskich. Roz­pad neutralnych atomów i cząsteczek na elek­trycznie naładowane jony zachodzi także w niż­szych warstwach atmosfery — w troposferze pod działaniem substancji radioaktywnych znajdujących się w skorupie ziemskiej i w po­wietrzu.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)